EN NL

Voor wie

Een nieuwe kans voor mensen die weinig of geen kansen hebben gehad in hun leven

Voor wie (we er zijn)

Not For Sale wil perspectief bieden aan mensen die weinig of geen kansen hebben gehad in hun leven – vrouwen en mannen die om allerlei redenen in kwetsbare situaties terecht zijn gekomen. De deelnemers aan ons programma hebben verschillende achtergronden:

Vrouwen en mannen uit situaties van mensenhandel

Lees meer

Vrouwen en mannen die werkzaam zijn (geweest) in de prostitutie 

Lees meer

Vrouwen en mannen die slachtoffer van huiselijk geweld zijn geweest

Lees meer

Vrouwen en mannen uit de prostitutie

Wij organiseren leerwerktrajecten voor mensen die werkzaam zijn in de prostitutie en een opleiding willen volgen of die gestopt zijn en nog niet goed weten welk werk bij hen past.  

Uit onderzoek onder de Hongaarse vrouwen die werkzaam waren in de prostitutie ontdekten we dat 3 van de 85 geïnterviewde dames een middelbare schoolopleiding hadden gevolgd. Zonder opleiding zijn je kansen op de arbeidsmarkt in Nederland minimaal. Voor veel mensen in de prostitutie geldt dat ze geen opleiding hebben afgerond of geen andere werkervaring hebben opgedaan, geen sociaal netwerk om zich heen hebben en de taal niet of nauwelijks spreken. Ook weten ze vaak niet goed wat hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn. Dit maakt hun situatie kwetsbaar. 

Voor deze mensen bieden onze leerwerktrajecten kansen om stap voor stap te ontdekken wat bij hun interesses en mogelijkheden past. 

Vrouwen en mannen die slachtoffer van huiselijk geweld zijn geweest

Ook mensen die uit een situatie van huiselijk geweld komen, maken gebruik van onze programma’s. Vaak zijn deze mensen kwetsbaar geworden omdat ze jarenlang in angst en isolement hebben geleefd. We hebben geleerd dat in de opvang voor deze doelgroep mensen zijn die nooit de Nederlandse taal hebben geleerd. De afstand tot de arbeidsmarkt is voor hen extra groot. Het is een flinke uitdaging om weer perspectief te vinden, vaak zonder steun uit een netwerk.

Vrouwen en mannen uit situaties van mensenhandel

Mensenhandel is het uitbuiten van mensen. Het is een vorm van moderne slavernij: onder dwang moeten mannen, vrouwen en kinderen arbeid verrichten of diensten verlenen. De uitbuiter of verhandelaar strijkt hiermee grote bedragen op. Naar schatting gaat er jaarlijks zo’n 150 miljard dollar om in deze handel en worden wereldwijd 30 miljoen slachtoffers gemaakt.

Wat voor hulp krijgen deze slachtoffers?

Hulpverleners melden na een signalering van mensenhandel slachtoffers aan bij Comensha. Comensha regelt vervolgens de eerste opvang. Slachtoffers kunnen zich ook zelf aanmelden.

Niet-Nederlandse slachtoffers vallen onder de B8/3-regeling: zij krijgen drie maanden de tijd om in Nederland te verblijven en na te denken over het doen van aangifte. Als zij hiertoe overgaan krijgen de slachtoffers een tijdelijke verblijfstatus voor de duur van de strafrechtelijke procedure. Dit kan maanden, soms jaren duren.

Naast juridische begeleiding krijgen de slachtoffers zowel tijdens de B8/3-regeling als tijdens de strafrechtelijke procedure, psychosociale hulp. Dagbesteding is in beperkte mate mogelijk. Not For Sale wil hierin bijspringen en de slachtoffers nieuwe toekomstperspectieven en autonomie verschaffen. Opdat zij nooit meer in handen kunnen vallen van mensenhandelaren.

[1] NFS international, www.notforsalecampaign.org
[2] Global slavery index, https://www.globalslaveryindex.org/country/netherlands/
[3] Comensha, jaarverslag 2015

Wil jij meewerken aan een wereld waarin iedereen een kans krijgt?

Word vriend van Not For Sale