EN NL

Not For Sale Nederland

is onderdeel van een internationale organisatie die
sociaal ondernemen inzet om mensen met een kwetsbare achtergrond nieuw perspectief te geven.

De Nederlandse tak van stichting Not For Sale is sinds 2012 actief en opereert zelfstandig. Haar missie is om een kwetsbare doelgroep een nieuw perspectief op de toekomst te geven. Dit doet de stichting door het aanbieden van leerwerktrajecten in de sociale ondernemingen Dignita & Fair administration. In september 2015 opende de eerste sociale onderneming Dignita Vondelpark en in april 2017 opende de tweede onderneming Dignita Hoftuin haar deuren. In het voorjaar van 2020 ging het derde restaurant Dignita Westerpark open. In 2021 is de B.V. Fair Finances opgericht en in februari 2023 is Dignita Prins Hendrik (den Haag) geopend.

Op de Dignita academy kan een kwetsbare doelgroep trainingen volgen en werkervaring opdoen. Met de verworven vaardigheden en het herwonnen zelfvertrouwen bouwen zij aan een nieuw en autonoom bestaan. Zo wordt voorkomen dat zij (nogmaals) in de kwetsbare situatie terecht komen.

Onze strategie

In 2012 start Not For Sale met het geven van trainingen aan slachtoffers van mensenhandel die in een Amsterdams opvanghuis verblijven. In een professionele keuken leren de slachtoffers gezonde soepen en salades bereiden. Na afloop van de training ontvangen zij een Not For Sale-certificaat. Door de opgedane werkervaring en de bevestiging van hun kunnen in de vorm van een diploma, stijgt de eigenwaarde van de deelnemers. Zij voelen zich weer onderdeel van de samenleving en durven plannen te maken voor de toekomst. Dit bevordert het herstelproces.

In samenwerking met het ROC van Amsterdam heeft Not For Sale de basistraining in 2015 uitgebreid. De stichting biedt sindsdien erkende leerwerktrajecten aan in de sociale onderneming en geaccrediteerde leerwerkplek Dignita. Hier kunnen mensen die uit een kwetsbare positie komen onder intensieve begeleiding verschillende leerwerktrajecten volgen: van basistrainingen in keukentechnieken, tot barista cursussen tot nagelstyling en administratie. De tijdens de training gemaakte horeca producten staan op het menu in de Dignita-restaurants.

Door de training en opgedane werkervaring krijgen de trainees zicht op een betaalde baan of een vervolgopleiding naar eigen keuze: een nieuwe toekomst in Nederland of land van herkomst. De afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkleind en de re-integratie in de maatschappij wordt hierdoor ook gestimuleerd. Not For Sale wil graag meerdere Dignita- vestigingen in Nederland openen. Op deze manier komen meer trainingsplekken beschikbaar voor onze doelgroep. Op de lange termijn wil de stichting het concept uitbreiden naar de thuislanden van veel trainees. Zo kan het probleem bij de bron worden aangepakt.

Onze impact